GREENCARD LOTTERY

2025

ثـبـت نـام لاتـاری گـریـن کـارت

زمان باقی مانده تا پایان ثبت نام لاتاری 2025

0 days 00 hr 00 min 00 sc

فرم ثبت نام لاتاری آمریکا (ویژه متاهلین)

اطلاعات اولیه
بارگذاری عکس متقاضی
شرایط الزامی عکس لاتاری شما

 • باید زاویه مستقیم به دوربین داشته باشید.
 • عکس لاتاری باید حتما به شکل مربع باشد. (یعنی طول و عرض عکس برابر باشد)
 • ابعاد عکس لاتاری حداقل باید 600 در 600 پیکسل باشد و حداکثر اندازه عکس لاتاری 1200 در 1200 پیکسل است.
 • زمینه عکس باید سفید یا مایل به سفید باشد.
 • عکس باید رنگی باشد و عکس سیاه و سفید مردود است.
 • حجم عکس لاتاری نباید از 240 کیلوبایت بیشتر باشد.
 • فرمت عکس لاتاری باید به صورت JPEG (.jpg) باشد.
 • عکس لاتاری باید بدون عینک و سمعک باشد.
 • موی شما نباید روی صورت شما را بپوشاند.
 • نیازی به معلوم بودن گوش ها نیست.
 • برای عکس لاتاری نباید از روی عکس کاغذی، عکس گرفته شود.
 • اسکن عکس لاتاری از روی پاسپورت و کارت ملی صحیح نیست.
 • عکس لاتاری نباید با عکس پاسپورت یکی باشد.
 • عکس با حجاب هم برای مسلمانان و سایر ادیانی که حجاب در آنها تعریف شده است ممانعتی ندارد.
 • گردی صورت باید کاملا واضح باشد و با چیزی پوشانده نشود.
 • نیازی به چاپ عکس ندارید، عکس باید به صورت فایل دیجیتال به شما تحویل داده شود.
 • عکس باید مربوط به شش ماه گذشته باشد. نباید سن عکس بیش از 6 ماه باشد.
 • از عکسی که سال گذشته استفاده کردید نباید مجدد استفاده کنید.
 • عکس متقاضی و اعضای خانواده ی او (همسر و فرزندان زیر 21 سال) باید در فرم ثبت نام لاتاری آپلود شود .
بارگذاری عکس همسر
شرایط الزامی عکس لاتاری شما

 • باید زاویه مستقیم به دوربین داشته باشید.
 • عکس لاتاری باید حتما به شکل مربع باشد. (یعنی طول و عرض عکس برابر باشد)
 • ابعاد عکس لاتاری حداقل باید 600 در 600 پیکسل باشد و حداکثر اندازه عکس لاتاری 1200 در 1200 پیکسل است.
 • زمینه عکس باید سفید یا مایل به سفید باشد.
 • عکس باید رنگی باشد و عکس سیاه و سفید مردود است.
 • حجم عکس لاتاری نباید از 240 کیلوبایت بیشتر باشد.
 • فرمت عکس لاتاری باید به صورت JPEG (.jpg) باشد.
 • عکس لاتاری باید بدون عینک و سمعک باشد.
 • موی شما نباید روی صورت شما را بپوشاند.
 • نیازی به معلوم بودن گوش ها نیست.
 • برای عکس لاتاری نباید از روی عکس کاغذی، عکس گرفته شود.
 • اسکن عکس لاتاری از روی پاسپورت و کارت ملی صحیح نیست.
 • عکس لاتاری نباید با عکس پاسپورت یکی باشد.
 • عکس با حجاب هم برای مسلمانان و سایر ادیانی که حجاب در آنها تعریف شده است ممانعتی ندارد.
 • گردی صورت باید کاملا واضح باشد و با چیزی پوشانده نشود.
 • نیازی به چاپ عکس ندارید، عکس باید به صورت فایل دیجیتال به شما تحویل داده شود.
 • عکس باید مربوط به شش ماه گذشته باشد. نباید سن عکس بیش از 6 ماه باشد.
 • از عکسی که سال گذشته استفاده کردید نباید مجدد استفاده کنید.
 • عکس متقاضی و اعضای خانواده ی او (همسر و فرزندان زیر 21 سال) باید در فرم ثبت نام لاتاری آپلود شود .